16 กรกฎาคม
Suzuki @ Work 2012 - จัดเต็มเพื่อรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ฟรี! ตรวจสภาพรถยนต์ และส่วนลดมากมาย
Suzuki @ Work 2012 - จัดเต็มเพื่อรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ฟรี !ตรวจสภาพรถยนต์ และส่วนลดมากมาย
19-20 ก.ค.
ซูซูกิ ขอนแก่น
บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด
89 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
คลิกดูแผนที่
โทร. 043-472313,
043-472233,
043-472244,
043-472299
แฟกซ์. 043-472288
 
ซูซูกิ โคราช
บริษัท คลังโอโตโมบิลส์ จำกัด
551/14-21 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
คลิกดูแผนที่

เว็บไซต์: www.suzukikorat.com
โทร. 044-261405,
044-341888,
044-248666,
086-4680432
แฟกซ์. 044-261406
 
21-22 ก.ค.
ซูซูกิ อุดรธานี
บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด
555 หมู่ 7 บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี
คลิกดูแผนที่

เว็บไซต์: www.jienggroup.com
โทร. 042-304404-6
แฟกซ์. 042-304403
 
ซูซูกิ บุรีรัมย์
บริษัท ศรีไฮ่ทงออโตเซลส์ จำกัด
549 หมู่ 7 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 (ติดแมคโครบุรีรัมย์)
คลิกดูแผนที่

เว็บไซต์: www.facebook.com/shtsuzuki
โทร. 044-690499 ,
044-690132-3,
087-875553-4
แฟกซ์. 044-690088
 
25-26 ก.ค.
ซูซูกิ สกลนคร
บริษัท ศิริยนต์ออโตเซลส์ จำกัด
31/1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 94000
คลิกดูแผนที่
โทร. 042-714749,
042-730063
แฟกซ์. 042-730880
 
ซูซูกิ สุรินทร์
บริษัท วี.พี.เอส.ออโต้เซลล์ จำกัด
179 หมู่ 9 ถ.ปัทมานนท์ ต.แสลงพันธ์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
คลิกดูแผนที่
โทร. 044-528170,
088-5861724

แฟกซ์. 044-528170

 
27-28 ก.ค.
ซูซูกิ มุกดาหาร
บริษัท ซูซูกิชาญมุกดาหาร จำกัด
119/1 ถ.ยุทรพัฒน์ ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-613812 แฟกซ์. 042-613812
 
ซูซูกิ ร้อยเอ็ด
บริษัท แหล่งรถร้อยเอ็ด จำกัด
89 หมู่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-525111,
043-525605-6
แฟกซ์. 043-525606
 
29-30 ก.ค.
ซูซูกิ พระราม 2
บริษัท บ้านซูซูกิ ออโตโมบิล จำกัด
406/1 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-450-1115-6 แฟกซ์. 02-450-1117
 
31 ก.ค. - 1 ส.ค.
ซูซูกิ มีนบุรี
บริษัท สยามอินเตอร์ ซูซูกิ จำกัด (สาขามีนบุรี)
80 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-540-2397-8 แฟกซ์. 02-918-9660
 
2-3 ส.ค.
ซูซูกิ ระยอง
บจก.สยามอินเตอร์ซูซูกิ
133 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
คลิกดูแผนที่
โทร. 038-809061-3 แฟกซ์. 038-809060
 
ซูซูกิ บางบ่อ
บริษัท บีบี ซูซูกิ ออโต้ จำกัด
99/10 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 02-338-1011 แฟกซ์. 02-338-1972
 
4-5 ส.ค.
ซูซูกิ จันทบุรี
บริษัท ซูซูกิ มหาราชจันทบุรี จำกัด
19/5 หมู่ 13 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-419194-5 แฟกซ์. 039-418789
 
ซูซูกิ ชลบุรี
บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
84 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

เว็บไซต์: www.itoa.co.th
โทร. 038-144345-7 แฟกซ์. 038-144349