ERTIGA MT TYPE 1


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (5W-30W) 99000C21A40B036(3.5L) 1 10,000 I 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
กรองน้ำมันเครื่อง 16510-61J00-000 1 10,000 I 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
กรองอากาศ 13780B77M00N000 1 40,000 I I I I 450 I I I 450 I I
หัวเทียน 09482B00L10N000 4 40,000 - - - - 392 - - - 392 - -
น้ำมันเกียร์ 75W-90 GL-4 990N0-22910-018 3 40,000 I I I I 570 I I I 570 I I
แหวนรองโบล์ทถ่ายน้ำมันเกียร์ 24781-57B00-000 1 40,000 - - - - 53 - - - 53 - -
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - I I I 332 I I I 332 I I
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 40,000หรือ60,000 I I I I 400 I I I I I 400
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,029 1,029 1,029 3,226 1,029 1,029 1,029 2,826 1,029 1,429
อัตราค่าแรง 285 665 855 665 1,473 665 855 665 1,473 665 855
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มี 1,029 1,029 1,029 4,699 1,694 1,884 1,694 4,299 1,694 2,284
ค่าใช้จ่าย

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A80-044 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 95860-58J01-000 1 450
สายพานหน้าเครื่อง 17521B77M00N000 1 258
สายพานแอร์ 95141B77M00N000 1 309
แบตเตอร์รี่ 33610C77M10B000 1 1,550
ยางปัดน้ำฝน LH 38347B77M00N000 1 289
ยางปัดน้ำฝน RH 38346B77M00N000 1 220
ยางปัดน้ำฝน หลัง 38346B60MA0N000 1 290
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก 4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430

หมายเหตุ**