CARRY


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (5W-30W) 99000C21A40B036(3.5L) 1 10,000 I 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
กรองน้ำมันเครื่อง 16510-61J00-000 1 10,000 I 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
กรองอากาศ 13780C61J00B000 1 40,000 I I I I 380 I I I 380 I I
หัวเทียน 09482C00494B000 4 20,000 - - 320 - 320 - 320 - 320 - 320
น้ำมันเกียร์ 75W-90 GL-4 990N0-22910-018 2 20,000 - - 342 - 342 - 342 - 342 - 342
น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย 80W-90 GL-5 990N0-22930-018 2 20,000 - - 330 - 330 - 330 - 330 - 330
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - - I - 332 - - - 332 - -
แหวนรองโบล์ทถ่ายน้ำมันเกียร์ 24781-57B00-000 1 40,000 - - I - 53 - I - 53   I
แหวนรองโบล์ทเติมน้ำมันเฟืองท้าย 09160-18018-000 1 20,000 - - 25 - 25 - 25 - 25   25
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 40,000หรือ60,000 I I I I 400 I I I I I 400
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A80-044 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 13780-61J00-000 1 380
สายพานหน้าเครื่อง 95141C4P815B000 1 195
สายพานแอร์ 95141-4PK1050-G 1 300
แบตเตอร์รี่ 33610C81K00B000 1 2,460
ยางปัดน้ำฝน LH 38346-61J00-000 1 228
ยางปัดน้ำฝน RH 38346-61J00-000 1 228
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก  4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,028 2,045 1,028 3,210 1,028 2,045 1,028 2,810 1,028 2,445
อัตราค่าแรง 240 602 774 602 1,240 560 720 560 1,240 560 720
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,028 2,045 1,028 4,543 1,630 2,819 1,630 4,143 1,630 3,219
ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ**

  • ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน
  • เป็นการคำนวนโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
  • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
  • ในการเข้ารับบริการลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์คูปองฟรีค่าแรงตามระยะทางหรือตามระยะเวลาที่กำหนด
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    (ทั้งนี้การเข้ารับบริการและการรับประกันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้)
  • *น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม (5W-30W) 990N0-21A80-044 ( 4.0 L )