ERTIGA ALL NEW MODEL YEAR 2019


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (0W-20W) 99000C21A70B036(3.5L) 1 10,000 I 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
กรองน้ำมันเครื่อง 16510-61J00-000 1 10,000 I 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
กรองอากาศ 13780-73R00-000 1 40,000 I I I I 470 I I I 470 I I
หัวเทียน 09482-00L10-000 4 40,000 - - - - 392 - - - 392 - -
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF AW-1(1LT) 990N0-22B26-001 3 40,000 I I I I 1140 I I I 1140 I I
แหวนรองโบล์ทถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ 24781-57B00-000 1 40,000 I I I I 53 I I I 53 I I
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - I I I 332 I I I 332 I I
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 40,000หรือ60,000 I I I I 400 I I I I I 400
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อัตราค่าแรง 240 602 774 602 1,333 602 774 602 1,333 602 774
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มี 1,108 0 0 1,333 602 774 602 1,333 602 774
ค่าใช้จ่าย

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A90-034 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 95850-73R00-000 1 460
สายพานหน้าเครื่อง 17521-73R00-000 1 310
สายพานแอร์ 95141-73R00-000 1 350
แบตเตอร์รี่ 33610-73R10-000 1 2,850
ยางปัดน้ำฝน LH 38346-73R10-000 1 110
ยางปัดน้ำฝน RH 38346-73R00-000 1 130
ยางปัดน้ำฝน หลัง 38346-73R50-000 1 95
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก 4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430

หมายเหตุ**