SWIFT MT


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (0W-20W) 99000C21A70B036(3.5L) 1 10,000 I 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
กรองน้ำมันเครื่อง 16510-58M00-000 1 10,000 I 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
กรองอากาศ 13780-58M00-000 1 40,000 I I I I 230 I I I 230 I I
หัวเทียน 09482-00L09-000 4 40,000 - - - - 300 - - - 300 - -
น้ำมันเกียร์ (75W-80GL4) 990N0-22B21-036 3 20,000หรือ40,000 - - 825 - - - 825 - - - 825
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - - I - 332 - I - 332 - I
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 60,000 - - I - I - 400 - I - I
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A90-034 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 95861-58M00-000 1 550
สายพานหน้าเครื่อง 17521-58M00-000 1 220
สายพานแอร์ 95141-58M00-000 1 230
แบตเตอร์รี่ 33610-84M00-000 1 1,800
ยางปัดน้ำฝน LH 38346-71L20-000 1 150
ยางปัดน้ำฝน RH 38346-54G11-000 1 170
ยางปัดน้ำฝน หลัง 38346-51K42-000 1 110
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก  4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,138 1,963 1,138 2,000 1,138 2,363 1,138 2,000 1,138 1,963
อัตราค่าแรง 240 602 774 602 1,333 602 774 602 1,333 602 774
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มี 1,138 1,963 1,138 3,333 1,740 3,137 1,740 3,333 1,740 2,737
ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ**

  • ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน
  • เป็นการคำนวนโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
  • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
  • ในการเข้ารับบริการลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์คูปองฟรีค่าแรงตามระยะทางหรือตามระยะเวลาที่กำหนด
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    (ทั้งนี้การเข้ารับบริการและการรับประกันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้)
  • *น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม (0W-20W) 990N0-21A90-034 ( 3.5 L )