ชื่อกิจกรรม  “SWIFT PHENOMENON”
 
รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมแข่งขันประกวดรถแต่ง All New Suzuki Swift
 
รูปแบบการประกวด  : ประเภทสวยงาม Custom Style (ตกแต่งรอบคันในแบบที่ใช่ ตามสไตล์คุณ) 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
เป็นเจ้าของรถยนต์ All New Suzuki Swift 2018 เท่านั้น หรือหากเป็นของสมาชิกครอบครัวจะต้องมีนามสกุลเดียวกันและได้รับการมอบอำนาจโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถเท่านั้น
 
การรับสมัคร วันที่ 29 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2561
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
        ◦ ใบสมัครการประกวด Swift Phenomenon
        ◦ สำเนาบัตรประชาชน 
        ◦ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียน (หน้ารายการจดทะเบียน และเจ้าของรถ)
        ◦ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
เงื่อนไขของรถยนต์ All New Suzuki Swift ที่สามารถส่งเข้าประกวด
รถยนต์ All New Suzuki Swift ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตกแต่งอย่างน้อย 1 รายการดังนี้
    • ติดอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น สเกิร์ต สปอยเลอร์
    • ติดสติ๊กเกอร์หรือเปลี่ยนสีตัวรถ
 
การคัดเลือกและประกาศผล
    • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คัน สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand  คัดเลือกจากภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมดจากทั่วประเทศ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน 
    • วันที่ 10 ธันวาคม 2561  ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand  ตัดสินโดยคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง Facebook ระยะเวลาร่วมโหวตตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561
 
กติกาการให้คะแนนสำหรับรถที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
- ความคิดสร้างสรรค์ (Concept ในการออกแบบ ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)  
- การตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามและลงตัว                                
- การตกแต่งห้องโดยสารภายในสวยงามและลงตัว (ตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์)              
- สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
 
คณะกรรมการตัดสิน 
    • รอบที่ 1   ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการยานยนต์ จำนวน 4 ท่านเพื่อคัดเลือกรถเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 คัน 
    • รอบที่ 2   ตัดสินโดยคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง facebook เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับ 1
 
ข้อกำหนดสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คัน
    • รถยนต์ All New Suzuki Swift ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คัน จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเหมือนกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด โดยจะต้องส่งมอบรถยนต์ให้กับบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของตัวรถ (หากไม่สามารถส่งมอบรถให้บริษัทฯ ตรวจเช็คได้ ถือว่าสละสิทธิ์)
    • รถยนต์ All New Suzuki Swift ที่ผ่านการตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5 คัน  จะถูกนำไปจัดแสดงที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 (35th Thailand International Motor  Expo 2018)  ณ อาคารอิมแพค ชาร์เลนเจอร์1 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 10 ธันวาคม 2561 
    • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ท่านต้องมาแสดงตนและรับเงินรางวัลพร้อมรับรถคืนในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
 
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
    • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่เกียรติยศ และแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
    • รองชนะเลิศอันดับ 1 - 4  : เกียรติบัตร และแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง  พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
***แพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นเดินทางในช่วงมีนาคม 2562 ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน***
 
เงื่อนไขอื่นๆในการเข้าร่วมการประกวดรถแต่ง All New Suzuki Swift
    • คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
    • บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถของผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากภูมิลำเนาของท่านมายังสถานที่จัดแสดงโชว์รถในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 (The 35th Thailand International Motor  Expo 2018)  
    • ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้ทางบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รูปถ่ายรถยนต์ซูซูกิ สวิฟท์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
    • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการก่อนส่งใบสมัคร
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
    • พนักงานและครอบครัวของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, พนักงานและครอบครัวของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ, คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซูซูกิไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

  • ใบสมัครการประกวดDOWNLOAD
  • รายละเอียดการเข้าร่วมประกวดDOWNLOAD
  • ใบมอบอำนาจDOWNLOAD