ร่วมงานกับเรา

ซูซูกิเชื่อมั่นว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลสามารถเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ หากร่วมเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
เราหวังที่จะได้บุคลากรที่จะมาสร้างความ “เป็นทีม” กับเรา เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกัน