ALL NEW CARRY


รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวนที่ใช้ ระยะเปลี่ยน กม. 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (5W-30W) 99000C21A40B036(3.5L) 1 10,000 I 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (5W-30W) 99000C21A40B016(1L) 1 10,000 I 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 09168-14015-000 1 10,000 I 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
กรองน้ำมันเครื่อง 99000C21A40B016 1 10,000 I 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
กรองอากาศ 13780-79J00-000 1 40,000 I I I I 523 I I I 523 I I
หัวเทียน 09482C00494B000 4 20,000 - - 320 - 320 - 320 - 320 - 320
น้ำมันเบรก (DOT3) 990N0C23120B000(0.5L) 2 40,000 - - - - 332 - - - 332 - -
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติATF 3317(1LT) 990N0-22B00-001 3 40,000 - - - - 1140 - - - 1140 - -
แหวนรองโบล์ทถ่ายน้ำมันเกียร์ 24781-57B00-000 1 40,000 - - - - 53 - - - 53 - -
น้ำยาหม้อน้ำ 99000C99032B000(4L) 1 40,000หรือ60,000 I I I I 400 I I I I I 400
ตรวจเช็คเบรก 4 ล้อ 10,000 I I I I I I I I I I I
ค่าอะไหล่ (ฟรีคูปอง) 1,339 1,659 1,339 4,107 1,339 1,659 1,339 3,707 1,339 2,059
อัตราค่าแรง 285 665 855 665 1,473 665 855 665 1,330 665 855
(ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง) (ฟรีคูปอง)
ยอดรวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ไม่มี 1,339 1,659 1,339 5,580 2,004 2,514 2,004 5,037 2,004 2,914
ค่าใช้จ่าย

รายการอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วไป (เปลี่ยนตามสภาพหรือถ้ามี )
รายการอะไหล่ เบอร์อะไหล่ จำนวน ราคา
*น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม 990No-21A80-044 1 1,450
ไส้กรองระบบปรับอากาศ 95860-80J00-000 1 696
สายพานปั๊มน้ำ 17521B64J00N000 1 284
สายพานแอร์ 17521B86500N000 1 232
แบตเตอร์รี่ 33610C81K00B000 1 2,460
ยางปัดน้ำฝน LH 38346-80J60-000 1 162
ยางปัดน้ำฝน RH 38346-80J50-000 1 282
ยางปัดน้ำฝน หลัง 38346-63J00-000 1 190
น้ำยาล้างหัวฉีด 990No-SMT02-000 1 450
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT03-000 1 240
สเปรย์ทำความสะอาดเบรก 990N0-SMT07-000 1 170
น้ำยาล้างกระจก 4 ลิตร 990N0-SMT01-004 1 285
น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ 990N0-SMT04-000 1 430

หมายเหตุ**