ลงทะเบียนทดลองขับ

เลือกรุ่นรถยนต์ที่สนใจและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนทดลองขับ

ลำดับ โชว์รูมผู้จำหน่าย จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
{{key+1}} {{value['name']}}
{{value['range']}} กม.
{{value['name']}} {{value['province']}} {{value['address']}} {{value['district']}} {{value['subdistrict']}} {{value['postcode']}} {{value['tel']}}
ลำดับ โชว์รูมผู้จำหน่าย
{{key+1}} {{value['name']}}
{{value['address']}} {{value['district']}} {{value['subdistrict']}} {{value['province']}} {{value['postcode']}}
{{value['tel']}}
{{value['range']}} กม.
{{value['name']}}
{{value['address']}} {{value['district']}} {{value['subdistrict']}} {{value['province']}} {{value['postcode']}}
{{value['tel']}}
โชว์รูมผู้จำหน่าย จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
{{form_data['dealer']['name']}} {{form_data['dealer']['province']}} {{form_data['dealer']['address']}} {{form_data['dealer']['district']}} {{form_data['dealer']['subdistrict']}} {{form_data['dealer']['postcode']}} {{form_data['dealer']['tel']}}
โชว์รูมผู้จำหน่าย
{{form_data['dealer']['name']}}
{{form_data['dealer']['address']}} {{form_data['dealer']['district']}} {{form_data['dealer']['subdistrict']}} {{form_data['dealer']['province']}} {{form_data['dealer']['postcode']}}
{{form_data['dealer']['tel']}}

กรอกข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

เวลาทำการ 8.00 - 24.00 น.

แผนการซื้อรถ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวคลิก

ข้อมูลลงทะเบียนทดลองขับ

รุ่นรถที่เลือก

โชว์รูมที่เลือก

{{form_data['dealer']['name']}}

{{form_data['dealer']['address']}} {{form_data['dealer']['district']}} {{form_data['dealer']['subdistrict']}} {{form_data['dealer']['province']}} {{form_data['dealer']['postcode']}}

{{form_data['dealer']['tel']}}

{{form_data['dealer']['fax']}}

ข้อมูลลูกค้า

{{form_data['name']}}

{{form_data['email']}}

{{form_data['mobile']}}

{{form_data['date']}}

หมายเหตุ

วันที่ต้องการทดลองขับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีรถไม่ว่าง ซูซูกิจะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาที่ลูกค้าจะเข้าทดลองขับอีกครั้ง