PERFORMANCE

SUZUKI CELERIO The 12-valve K10B Engine
E20 Logo

แรงเต็มพลังด้วยเครื่องยนต์ K10B 12 วาล์ว

ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ
ให้สัมผัสที่นุ่มนวลขณะขับขี่ และประหยัดน้ำมันถึง 20 กม./ลิตร*

*ได้รับการรับรองด้านการประหยัดพลังงาน และ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค UN R101

A minimum turning radius
of 4.7 meters

รัศมีวงเลี้ยว 4.7 เมตร

NVH System

ระบบ NVH

ช่วยลดแรงเสียดทานและให้ความนุ่นนวลขณะขับขี่
อีกทั้งช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

NVH System