PERFORMANCE

เครื่องยนต์ K12M พร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ และ ระบบหมุนไอดีและไอเสีย

ประหยัดน้ำมันมากกว่า 23 กม./ลิตร* ตามคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 (ECO CAR PHASE II)

DUALJET Injection System :
ทำให้ละอองน้ำมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และการทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหมุนเวียนไอดีและไอเสีย (EGR) :
ไอเสียจะถูกหมุนเวียนกลับมาเผาไหม้อีกครั้ง เพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมช่วยลดมลพิษ

*ได้รับการรับรองด้านการประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงตามมาตรฐานทางเทคนิค UN R101

แพลตฟอร์ม HEARTECT

ขับขี่คล่องตัว มั่นใจด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างแพลตฟอร์ม HEARTECT ผลิตจากเหล็กกล้า High-tensile เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ แข็งแกร่ง ทนทาน ให้ประสิทธิภาพ ในการทรงตัวที่ดี และประหยัดน้ำมันมากขึ้น

Aerodynamics

Aerodynamics

ปราดเปรียว คล่องตัว ด้วยการออกแบบ
ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ให้มีแรงเสียดทานต่ำ

NEW SUZUKI SWIFT CRUISE CONTROL

Cruise Control

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ขับสบายตลอดทาง

NEW SUZUKI SWIFT CRUISE CONTROL
NEW SUZUKI SWIFT CRUISE CONTROL