PERFORMANCE

เครื่องยนต์ K12M พร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ และ ระบบหมุนไอดีและไอเสีย

ประหยัดน้ำมันมากกว่า 23 กม./ลิตร* ตามคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 (ECO CAR PHASE II)

DUALJET Injection System :
ทำให้ละอองน้ำมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และการทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหมุนเวียนไอดีและไอเสีย (EGR) :
ไอเสียจะถูกหมุนเวียนกลับมาเผาไหม้อีกครั้ง เพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมช่วยลดมลพิษ

*ได้รับการรับรองด้านการประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ้างอิงตามมาตรฐานทางเทคนิค UN R101

แพลตฟอร์ม HEARTECT

ขับขี่คล่องตัว มั่นใจด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างแพลตฟอร์ม HEARTECT ผลิตจากเหล็กกล้า High-tensile เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ แข็งแกร่ง ทนทาน ให้ประสิทธิภาพ ในการทรงตัวที่ดี และประหยัดน้ำมันมากขึ้น

Aerodynamics

ปราดเปรียว คล่องตัว ด้วยการออกแบบ
ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ให้มีแรงเสียดทานต่ำ

Cruise Control

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ขับสบายตลอดทาง