SUZUKI CARRY เคียงข้างทุกเส้นทางฝัน

2021-06-01

-

2021-06-30

PROMOTION

Suzuki CARRY โปรโมชั่น
Suzuki CARRY โปรโมชั่น

โปรโมชั่น SUZUKI CARRY

 • รับข้อเสนอสุดพิเศษ ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 10,000 บาท*(1)
 • พร้อมส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท สำหรับ ลูกค้าเจ้าของรถยนต์ซูซูกิและครอบครัว หรือ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทมหาชน หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ ลูกค้านำรถเก่ามาแลกรถซูซูกิคันใหม่*(4)
 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง***

หมายเหตุ

*(1) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่

 1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

*(1.1) ดอกเบี้ย 1.99% ที่ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน สำหรับรุ่น New Suzuki Swift เท่านั้น

*(1.2) ดอกเบี้ย 0.77% ปีแรก (งวดที่1-12) งวดที่ 13-48 ดอกเบี้ย 1.99% โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณค่างวดตั้งแต่งวดที่ 1- 48 คืออัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.685% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย และลูกค้าชำระค่างวดในแต่ละงวดเท่ากันตลอดอายุสัญญาที่ดาวน์ 25% ผ่อน 48งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 12,992 บาท คำนวณจากรุ่น XL7 ราคา 779,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 194,750 บาท) ผ่อน 48 งวด เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เท่านั้น

*(2) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น คำนวณจากโปรแกรม MY WAY รุ่น CELERIO GA MT ราคา 328,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1,999 บาท ดาวน์ 22.60% (เงินดาวน์ 74,000 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น NEW SUZUKI CIAZ GL CVT ราคา 559,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,777 บาท ดาวน์ 15.90% (เงินดาวน์ 88,888 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Swift GL ราคา 557,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3333 บาท ดาวน์ 24.00% (เงินดาวน์ 133,542 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น NEW SUZUKI ERTIGA GL AT ราคา 659,000บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,444 บาท ดาวน์ 16.07% (เงินดาวน์ 105,869บาท) ผ่อน 84 งวด

*(3) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิ รุ่น SUZUKI CIAZ ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 8,735 บาท คำนวณจากรุ่น CIAZ GL CVT ราคา 559,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 139,750 บาท) ผ่อน 48 งวด

รุ่น SUZUKI ERTIGA ดอกเบี้ย 1.09% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 10,746 บาท คำนวณจากรุ่น ERTIGA GL ราคา 659,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 164,750 บาท) ผ่อน 48 งวด

เฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่

 1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

*(4) ส่วนลดเพิ่มสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ได้แก่ Swift ,Ciaz ,Celerio, Ertiga , XL7 และ Carry ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ หรือซื้อรถยนต์เป็นเงินสด ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มลูกค้าที่รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 • เจ้าของรถยนต์ซูซูกิและครอบครัว รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ได้แก่ Swift ,Ciaz ,Celerio, Ertiga ,XL7 และ Carry เพียงแสดงเอกสารรายการจดทะเบียนและเจ้าของรถ และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์เพื่อประกอบการใช้สิทธิ์
 • กลุ่มลูกค้าข้าราชการประจำ รวมถึง พนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำและชั่วคราว พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงานบริษัทมหาชน และ บุคลากรทางการแพทย์ รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิรุ่น Swift ,Celerio, Ertiga ,XL7 และ Carry และสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิ Ciaz รับส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อผู้ซื้อรถซูซูกิคันใหม่เท่านั้น (บุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถใช้สิทธิ์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังษีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักการแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักฟิสิกส์รังสี นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 • ลูกค้านำรถยนต์รุ่นใดก็ได้ทุกยี่ห้อมาเทิร์น และซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่ รับส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น ได้แก่ Swift ,Ciaz ,Celerio, Ertiga ,XL7 และ Carry ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวเท่านั้น เงื่อนไขดังกล่าว สำหรับรถเก่า 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่ 1 คัน

** บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

*** ประกันภัยชั้นหนึ่ง ปีแรกไม่รวม พรบ. บุคคลที่ 3 เฉพาะบริษัทประกันที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ


เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด