SUZUKI ERTIGA SPARK IT UP จุดประกายอีกขั้นของชีวิต

2022-05-01

-

2022-05-31

PROMOTION

Suzuki ERTIGA โปรโมชั่น
Suzuki ERTIGA โปรโมชั่น

โปรโมชั่น SUZUKI ERTIGA


• เลือกรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,444 บาท*(2) พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท*(1)

• หรือ เลือกรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 0.99%*(3) หรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท*(1)

• พร้อมฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง*** และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน**

• พิเศษส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าเจ้าของรถยนต์ซูซูกิและครอบครัว หรือ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทมหาชน หรือ บุคลากรทางการแพทย์ *(5)


หมายเหตุ

*(1) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่

1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


*(2) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น คำนวณจากโปรแกรม MY WAY รุ่น Celerio GA MT ราคา 328,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ดาวน์ 22.60% (เงินดาวน์ 74,000 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Suzuki Ciaz GL CVT ราคา 564,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,777 บาท ดาวน์ 15.76% (เงินดาวน์ 88,888 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Swift GL CVT ราคา 562,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,333 บาท ดาวน์ 24.73% (เงินดาวน์ 139,000 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Suzuki Ertiga GL AT ราคา 679,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,444 บาท ดาวน์ 17.67% (เงินดาวน์ 120,000 บาท) ผ่อน 84 งวดรุ่น Swift GL CVT ราคา 557,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,333 บาท ดาวน์ 24.00% (เงินดาวน์ 133,542 บาท) ผ่อน 84 งวด


*(3) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Suzuki Swift ดอกเบี้ย 0.33% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 8,898 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki Swift GL CVT ราคา 562,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 140,500 บาท) ผ่อน 48 งวด รุ่น Suzuki Ciaz ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 8,813 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki Ciaz GL CVT ราคา 564,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 141,000 บาท) ผ่อน 48 งวด รุ่น Suzuki Ertiga ดอกเบี้ย 0.99% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 11,030 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki Ertiga GL ราคา 679,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 169,750 บาท) ผ่อน 48 งวด


เฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่

1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


*(4) ซูซูกิช่วยผ่อนสำหรับรถยนต์ Suzuki รุ่น Swift สำหรับงวดที่ 1 – 10 โดยค่างวดลูกค้าลดลง งวดละ 3,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการได้แก่ 1.บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 2.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


*(5) ส่วนลดเพิ่มสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ Swift, Ciaz, Ertiga, XL7 และ Carry ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ หรือซื้อรถยนต์เป็นเงินสด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 โดยกลุ่มลูกค้าที่รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

1. เจ้าของรถยนต์ซูซูกิและครอบครัว รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ Swift, Ciaz, Ertiga, XL7 และ Carry เพียงแสดงเอกสารรายการจดทะเบียนและเจ้าของรถยนต์ซูซูกิ และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์เพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร/ธิดา พี/น้อง ของผู้เป็นกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองตามสมุดทะเบียนรถยนต์ซูซูกิ

2. กลุ่มลูกค้าข้าราชการประจำ รวมถึง พนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำและชั่วคราว พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงานบริษัทมหาชน และ บุคลากรทางการแพทย์ รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิรุ่น Swift, Ertiga, XL7 และ Carry และสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิ Ciaz รับส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อผู้ซื้อรถซูซูกิคันใหม่เท่านั้น (บุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถใช้สิทธิ์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังษีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักการแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักฟิสิกส์รังสี นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


** บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

*** ประกันภัยชั้นหนึ่ง ปีแรกไม่รวม พรบ. บุคคลที่ 3 เฉพาะบริษัทประกันที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด