ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0%

2022-04-01

-

2022-06-30

PROMOTION

ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0% โปรโมชั่น
ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0% โปรโมชั่น

ซูซูกิ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท พร้อมดาวน์เริ่มต้น 0%


บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย มอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นได้ง่าย ๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท*(1) พร้อมโปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้น 0%*(2) เมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือ ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่กำหนด และทำการจองและรับรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565


คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

• เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

• ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นปกติ ไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือมีประวัติหนี้เสีย

• ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน

• ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ออกรถคันใหม่เท่านั้น


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

*(1) ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามรายชื่อ หน่วยงาน องค์กรและบริษัทฯ ด้านล่าง) ต่อที่ ปรึกษาการขายเพื่อ ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ในขั้นตอนการสั่งจองรถยนต์ซูซูกิ เมื่อทำการซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อ ผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกัน กับชื่อผู้ซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่เท่านั้น

*(2) เงินดาวน์เริ่มต้น 0% ผ่อนสูงสุด 84 งวด สำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำหรับข้าราชการประจำที่เป็นสมาชิก กบข.เท่านั้น

*(3) รุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ Suzuki Swift, Suzuki XL7, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga และ Suzuki Carry

*(4) เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

*(5) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน องค์กร และบริษัทที่ได้รับสิทธิ์

รายชื่อองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับข้าราชการประจำ มีดังนี้

• ข้าราชการพลเรือน

• ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

• ข้าราชการทหาร

• ข้าราชการตำรวจ

• ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• ข้าราชการฝ่ายอัยการ

• ข้าราชการรัฐสภา

• ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

• ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

• ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

• ข้าราชการการเมือง

• ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• ข้าราชการบำนาญ


หมายเหตุ รวมถึงพนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำและชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์รับส่วนลดได้


รายชื่อองค์กรและบริษัทฯที่ได้รับสิทธิ์ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• การไฟฟ้านครหลวง

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การท่าเรือแห่งประเทศไทย

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• การประปานครหลวง

• การประปาส่วนภูมิภาค

• องค์การจัดการน้ำเสีย

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

• องค์การเภสัชกรรม

• องค์การสะพานปลา

• การกีฬาแห่งประเทศไทย

• ธนาคารออมสิน

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

• การเคหะแห่งชาติ

• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

• สถาบันการบินพลเรือน

• องค์การสวนพฤกษศาสตร์

• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

• องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

• องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

• องค์การตลาด

• องค์การสวนสัตว์

• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

• บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ขนส่งจำกัด

• บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

• บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

• องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

• โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

• โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• สำนักงานธนานุเคราะห์

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• องค์การคลังสินค้า

• บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

• การยาสูบแห่งประเทศไทย

• องค์การคลังสินค้า

• การยางแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลดได้


ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการขาย หรือ ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

Website : https://www.suzuki.co.th/contact

Facebook: www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand

ช่องทางติดต่อทาง Call Center

โทรศัพท์พื้นฐาน โทร 1800-600-900

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900