SUZUKI TRIPLE BONUS DEAL ดีลดีโดนใจ โบนัสใหญ่ 3 ต่อ ส่งท้ายปี มอบข้อเสนอ ซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด 2 ปี พร้อมดอกเบี้ย 1.99% หรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ และ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ

2023-10-01

-

2023-12-31

PROMOTION

SUZUKI TRIPLE BONUS DEAL ดีลดีโดนใจ โบนัสใหญ่ 3 ต่อ ส่งท้ายปี มอบข้อเสนอ ซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด 2 ปี พร้อมดอกเบี้ย 1.99% หรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ และ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ โปรโมชั่น
SUZUKI TRIPLE BONUS DEAL ดีลดีโดนใจ โบนัสใหญ่ 3 ต่อ ส่งท้ายปี มอบข้อเสนอ ซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด 2 ปี พร้อมดอกเบี้ย 1.99% หรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ และ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ โปรโมชั่น

SUZUKI TRIPLE BONUS DEAL ดีลดีโดนใจ โบนัสใหญ่ 3 ต่อ ส่งท้ายปี มอบข้อเสนอ ซูซูกิช่วยผ่อนสูงสุด 2 ปี พร้อมดอกเบี้ย 1.99% หรือส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท พิเศษ! ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ และ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ


บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย
มอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการแพทย์ หรือ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร*(4) ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิ*(2)ได้ง่ายๆ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท*(1) เมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือ
ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่กำหนด พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ*(5) และทำการจองและรับรถยนต์ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566


คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

• เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

• ประวัติข้อมูลเครดิตเป็นปกติ ไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือมีประวัติหนี้เสีย

• ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการแพทย์

• ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ออกรถคันใหม่เท่านั้น


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

*(1) ผู้ขอรับสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามรายชื่อ หน่วยงาน องค์กรและบริษัทฯ และสายงานบุคลากรทางการแพทย์ ด้านล่าง) ต่อที่ ปรึกษาการขายเพื่อ ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาท ในขั้นตอนการสั่งจองรถยนต์ซูซูกิ เมื่อทำการซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อ ผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกัน กับชื่อผู้ซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่เท่านั้น

*(2) รุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการได้แก่ Suzuki Ciaz, New Suzuki Ertiga Smart Hybrid, Swift และ Celerio.

*(3) เงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

*(4) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามรายชื่อสมาชิก โดยยื่นเอกสารสำเนา หน้าสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) หน้าที่ระบุสมาชิกครัวเรือน ต่อที่ ปรึกษาการขายเพื่อ ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาท ในขั้นตอนการสั่งจองรถยนต์ซูซูกิ เมื่อทำการซื้อด้วยเงินสด หรือทำสัญญาเช่าซื้อ ผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

*(5) สำหรับลูกค้า พนักงานเงินเดือนประจำที่มีสลิปเงินเดือน และมีบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถ Swift Celerio CIaz XL7และ Ertiga Smart Hybrid และเลือกใช้แคมเปญพนักงานเงินเดือนประจำ ลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยวางเงินดาวน์ 25% และเลือกผ่อนชำระ 48 งวด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.29% เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


• ข้าราชการพลเรือน

• ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

• ข้าราชการทหาร

• ข้าราชการตำรวจ

• ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• ข้าราชการฝ่ายอัยการ

• ข้าราชการรัฐสภา

• ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

• ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

• ข้าราชการการเมือง

• ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• ข้าราชการบำนาญ

หมายเหตุ รวมถึงพนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำสามารถร่วมสิทธิ์รับส่วนลดได้• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• การไฟฟ้านครหลวง

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การท่าเรือแห่งประเทศไทย

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• การประปานครหลวง

• การประปาส่วนภูมิภาค

• องค์การจัดการน้ำเสีย

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

• องค์การเภสัชกรรม

• องค์การสะพานปลา

• การกีฬาแห่งประเทศไทย

• ธนาคารออมสิน

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

• การเคหะแห่งชาติ

• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

• สถาบันการบินพลเรือน

• องค์การสวนพฤกษศาสตร์

• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

• องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

• องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

• องค์การตลาด

• องค์การสวนสัตว์

• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

• บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ขนส่งจำกัด

• บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

• บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

• บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

• องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

• โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

• โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• สำนักงานธนานุเคราะห์

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• องค์การคลังสินค้า

• บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

• การยาสูบแห่งประเทศไทย

• องค์การคลังสินค้า

• การยางแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ สามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลดได้ สายงานบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถใช้สิทธิ์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังษีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักการแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักฟิสิกส์รังสี นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ


ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการขาย หรือ ช่องทางติดต่อทางออนไลน์

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

ช่องทางติดต่อทาง Call Center

SUZUKI Cause We Care 1800-600-900