“ช้อปดี มีคืน” กับ “ซูซูกิ” เชิญชวนลูกค้าเข้ารับบริการ เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

อ่าน 519 ครั้ง

Suzuki

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เชิญชวนลูกค้าทุกท่านซื้อสินค้าและเข้ารับการบริการหลังการขายกับซูซูกิ ณ โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ช้อปดีมีคืน 2563” ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  โดยลูกค้าสามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจากยอดค่าใช้จ่ายจริงที่ซื้อสินค้า หรือเข้ารับบริการจากซูซูกิเป็นหลักฐาน สูงสุด 30,000 บาท* มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 กับกรมสรรพากรในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
โดยจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” 

รายการค่าใช้จ่ายและงานบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไขในโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2563”
รายการที่ 1             งานตรวจเช็กตามระยะทาง และงานซ่อมทั่วไป 
รายการที่ 2             งานซ่อมตัวถังและสี โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงิน  
รายการที่ 3             รายการเกี่ยวกับยางรถยนต์ เช่น การเปลี่ยนยางรถยนต์ การซื้อยางรถยนต์ เป็นต้น
รายการที่ 4             งานบริการใดๆ รวมถึงอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ที่ชำระในช่วงระยะเวลาของโครงการฯ
รายการที่ 5             งานติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต์ซูซูกิ

หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2563” ที่ทางรัฐบาลกำหนด 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
•    ช่องทางติดต่อทางออนไลน์
     www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand
•    ช่องทางติดต่อทาง Call Center  
     โทรศัพท์พื้นฐานโทร 1800-600-900 
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 1401-600-900