บริการหลังการขาย

บริการดีๆ ที่ซูซูกิ ยินดีมอบให้แด่ลูกค้าของเรา ที่ทำให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง

การรณรงค์งานบริการ

การรณรงค์งานบริการตรวจสอบรถยนต์ซูซูกิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพ
สูงสุดในการขับขี่ของลูกค้ากรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ข้อควรระวัง

• หมายเลขเลขตัวถังที่กรอกลงในช่อง [หมายเลขตัวถัง] ต้องตรงตาม “เล่มทะเบียนรถยนต์”
• หมายเลขตัวถังจะมีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้วย ควรตรวจดูให้ละเอียดเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด
• กรณีที่หมายเลขตัวถังไม่ใช่รถยนต์เป้าหมายที่ค้นหา หรือการรณรงค์งานบริการยุติลง
• ผลการค้นหาจะแสดงข้อความว่า [รถยนต์ของท่านไม่อยู่ในการรณรงค์งานบริการ โปรดตรวจสอบหมายเลขตัวถังอีกครั้ง]